Skulle en kvalitetsstämpel blåsa bort dimridån från rekryteringsmarknaden?

23 maj 2018

Under de senaste åren har rekryteringsmarknaden fullständigt exploderat i tillväxt. Marknaden boomar och rekryteringsbolagen kan växa. Detta låter förstås positivt för de flesta inblandande och det kan väl inte innebära någon stor nackdel att rekryteringsbranschen tilldelar större lönsamhet till ett större antal aktörer? Det kan det tyvärr!

  • Rekryteringsmarknaden karaktäriseras av relativt låga barriers-to-entry. Kapitalkravet för att starta ett rekryteringsbolag är förhållandevis litet och allt som krävs för att du ska få titulera dig ”rekryterare” är i princip att du har en Linkedin-profil med rätt titel samt ett utdrag ur bolagsregistret som backar dig.
  • Låt oss kombinera låga inträdeströsklar med att vid ytlig granskning av rekryteringsbolagen har dom flesta rekryteringsföretag ett liknande upplägg på hur de utför en rekrytering. Kvaliteten varierar i stor grad, men det är svårt att göra en kvalitetsbedömning baserat på det generella upplägget av rekryteringen.
  • Nu ska vi sist med inte minst kasta in faktumet att rekryteringsföretag säljer en tjänst som måste konsumeras innan den kan granskas på riktigt. Först veckor, kanske månader efter kontorets nya medarbetare är på plats så vet man om rekryteringen blev en jackpot.

Dessa tre pusselbitar öppnar tillsammans upp möjligheten för i princip vem som helst att tjäna sig snabba cash på att sätta upp en rekryteringslåda, så länge hen kan sälja in sig själv tillräckligt effektivt. Den senaste tidens explosion i antal rekryteringsföretag återspeglar ett ökat behov på marknaden men det indikerar tillsammans med ovanstående resonemang på att andelen mindre seriösa rekryteringsföretag får ökad exponering mot kunder.

Rekryteringsmarknadens dimridå utgör problem för två aktörer: Först och främst är det självklart ett problem för kunden som beställer tjänsten. Utan ordentliga verktyg och erfarenheter från rekryteringsföretagen är risken att påbörja ett problematiskt samarbete med rekryteringsbolag överhängande. Dimridån skadar också de duktiga rekryteringsbolagen som levererar vad de lovar. Ökad kvalitet, trygghet och expertis förtjänar att gå hand i hand med att ta ett ökat arvode. Men hur ska ett bättre bolag kunna ta ett högre pris när deras potentiella kund samtidigt pratar med ett bolag som driver exakt samma säljprocess och retorik, men fakturerar 20% under?

Vad är lösningen på rekryteringsmarknadens dimridå? Ett sätt att minimera risken att påbörja ett samarbete med ett rekryteringsbolag som snackar högt och levererar lågt är att vara noggrann med referenstagning. Men ordentlig referenstagning tar tid och säkerheten inte alltid optimal.

Därför är frågan: behöver rekryteringsmarknaden en ökad grad av oberoende granskning? Skulle dimridån klarna av att någon la tid på att undersöka rekryteringsföretag och deras tidigare kunder för att lyfta fram de rekryteringsföretag som håller vad de lovar? Skulle såväl rekryteringsföretag som kunder ha nytta av en kvalitetsstämpel som utfärdades till rekryteringsföretag som gick att lita på?

Hitta topprekryterare. Helt kostnadsfritt.

Eller ring oss direkt på 08-525 04 161