Giggle Approved

Giggle Approved är en kvalitetscertifiering vilken innebär att certifierade rekryterare uppvisar en hög nivå av kundnöjdhet bland tidigare kunder.Genom Giggle approved säkerställs att Giggle rekommenderar rekryterare med processer och leveranser av hög kvalité. 

Process

1.

Ansökan

Rekryterare ansöker om att bli granskade för Giggle Approved status.

2.

Slumpmässigt Urval

Rekryteraren skickar en lista över sina kunder från föregående år varpå Giggle gör ett slumpmässigt urval.

3.

Intervjuer

Referenskunderna intervjuas med frågor som utgår från den svenska NKI-modellen som SCB använder, den europeiska modellen som SKI använder och den amerikanska NKI-modellen (ACSI).

4.

Sammanställning

Resultatet från frågeformuläret konsolideras till nöjd kund index på skalan 1-5. Rekryterare som når 4.0 – 5.0 på skalan tilldelas Giggle Approved status.

Vill du ansöka om Giggle Approved Status? Kontakta oss på

[email protected]
08-525 04 161
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm